KD Slovan U 14 A

(2010 in mlajši)

Trener Jan Kralj

KZS Ekipa Slovan