KD Slovan U 16 A

(2008 in mlajši)

Trener:

KZS Ekipa Slovan