KD Slovan U 16 B

(2008 in mlajši)

Trener: Lovro Fižuleto

KZS Ekipa Slovan