KD Slovan U 18 A

(2006 in mlajši)

Trener: Anže Trafela

Pomočnik: Maks Mrgole

Trener za fizično pripravo: Ruben Čižman

KZS Ekipa Slovan