Vabilo na Skupščino KD Slovan 2019

VABILO

V skladu z 21. Členom Statuta KD Slovan sklicujemo redno skupščino KD Slovan, ki bo v

Torek, 13.8.2019 ob 18 uri

V sejni sobi Marjana Rožanca, Gortanova 21, Ljubljana (vhod v dvorano Kodeljevo s strani nogometnega igrišča)

Predlagan je naslednji red:

 1. Izvolitev organov skupščine:
  1. Delovno predsedstvo
  2. Zapisnikar in overovatelja
  3. Verifikacijska komisija
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Določitev načina sprejemanja sklepov skupščine
 4. Poročilo za preteklo obdobje 2018
  1. Poročilo o delu
  2. Finančno poročilo
  3. Poročilo nadzornega odbora
 5. Razrešitev vseh organov društva in izvolitev novih
  1. Razrešitev predsednika in izvolitev novega
  2. Razrešitev članov izvršnega odbora in izvolitev novih
  3. Razrešitev članov nadzornega odbora in izvolitev novih
  4. Razrešitev članov disciplinske komisije in izvolitev novih
 6. Okvirni program dela v bodoče
 7. Razno

 

Lep pozdrav,

Ljubljana, 29.07.2019

KD Slovan, Predsednik IO Niko Klanšek

Vabilo na skupščino KDS 2019