INTERVJU: »Zadovoljstvo mladih košarkarjev nam pomeni največ!«

Pred zaključkom sezone je misli, po uspešnih predstavah mladinskih selekcij Slovana, strnil Marko Marković, vodja mladinskega programa. Sezono je ocenil kot zelo uspešno, zaupal pa je tudi nekaj pomembnih novosti, ki jih prinaša prihodnja.

Kot glavni trener in vodja mladinskega programa, kako gledate na Slovan danes in kaj menite, da ga čaka v prihodnje?

Poslanstvo Košarkarskega društva Slovan temelji na usmerjanju mladih v tekmovalni šport skozi prizmo kakovostnega športnega in akademskega razvoja. Že v eni izmed prejšnjih izjav sem omenil, da smo v letošnji sezoni na področju organiziranosti, tako strokovnih kot tudi promocijskih programov, naredili izjemen korak naprej v primerjavi s prejšnjimi sezonami.

S svojimi programskimi aktivnostmi, strokovnim delom ter usmeritvami, želimo ustvariti optimalne pogoje za ustanovitev močnega in stabilnega košarkarskega centra, ki bo mladim talentiranim igralcem omogočal razvoj do njihove najvišje stopnje športne vrhunskosti, brez potreb po predčasnem odhodu v tuje okolje.

Zavedamo pa se, da je tekmovalna košarka selektivni šport in da se ogromno posameznikov zavoljo tega tudi izgubi, vendar bomo zelo zadovoljni v kolikor bo iz naših vrst prišel bodoči akademsko izobražen človek, ki mu je košarka zaznamovala del življenja.

Kako velika pa je trenutno Slovanova »družina«?

Trenutno v naših selekcijah vadi več kot 150 registriranih košarkarjev, tako skupaj s košarkarsko šolo, zagotavljamo vadbeni proces več kot 500 mladim igralcem, na kar smo izjemno ponosni.

Zavidljive številke, kakšne vrednote pa želite na vse otroke in mladostnike prenesti, medtem, ko so del Slovana in kaj od njih zahtevate?

V okviru našega delovanja že nekaj let deluje ustrezno izobražena in usklajena ekipa trenerjev, ki se ukvarja izključno s problematiko mlajših kategorij.

Trenerji spremljamo delo vseh mlajših ekip na osnovnih šolah in vseh nivojih mladinskih klubskih selekcij, ki jih sestavljajo najboljši in najperspektivnejši igralci osnovnih šol. Poudarek dajemo na redu, disciplini ter šolskemu uspehu. Od naših košarkarjev zahtevamo maksimalno angažiranost, redno udeležbo na vseh treningih in tekmah ter  visoko ambicijo po lastnih in klubskih dosežkih.

Torej je pomembna tudi vzgoja trenerjev?

Seveda. Da smo vzgojili kopico dobrih košarkarjev, smo morali najprej vzgojiti trenerje. Igralce, ki ne uspejo prebiti v višjo selekcijo usmerjamo v sodniško stroko, izobražujemo pomožne sodnike in nenazadnje zopet selekcioniramo potencialne trenerje in pomočnike trenerjev. Tak način omogoča kontinuirano in uspešno delo v mladinskem pogonu našega društva. Veseli smo, da uspešno sodelujemo s Fakulteto za šport, kar nam omogoča pridobivanje odličnega, mladega trenerskega kadra.

Kako po ocenjujete delovanje košarkarske šole? Bi lahko rekli, da je prav delo z najmlajšimi, v okviru šole, srce Slovana?

Z ustanovitvijo centralne košarkarske šole, ki je namenjena vsem otrokom do 12. leta starosti, smo naredili izjemen korak k izboljšanju že obstoječih programov interesnih dejavnostih, ki se redno izvajajo po naših bližnjih šolah.

Primarni cilj projekta Slovanove košarkarske šole temelji na vrednotah strokovnosti, delovne etike in vzgoje mladih košarkarjev po kateri smo bili in želimo ostati prepoznavni. Želja v naslednjih letih, je razširiti pestrost programa šole in privabiti čim večje število novih mladih nadobudnih košarkarjev. Že v letošnji sezoni smo uspeli zastaviti projekt “Košarkarskih delavnic” za najmlajše v prihodnje pa nas vsekakor pričakuje še prvi Slovanov poletni tabor v Zambratiji pod vodstvom Anžeta Trafele za vse tiste, ki pa bodo ostali doma pa bomo organizirali Slovanove košarkarske počitnice v mesecu juliju.

Če se dotaknemo mladinskega programa. Kakšne so želje in načrti za naprej?

Slovanov Mladinski program je stalnica dobre prakse, saj so pričakovanja javnosti po mojem mnenju velika, zato se vsako leto trudimo, da v delo vpeljemo novosti, ki bi omogočile dvig kakovosti samega programa in s tem tudi večji napredek vseh selekcij in posameznikov. V naslednji sezoni želimo k delu vseh selekcij priključiti trenerja za fizično pripravo, v pripravi pa je tudi sodelovanje s strokovnjaki iz področja športne psihologije.

Skrbno zastavljen program na podlagi problematik mladih športnikov, ki se pojavi ob usmerjanju v reden proces vadbe je ključnega pomena. Prilagoditev oz. usklajevanje šolskih obveznosti s športnimi aktivnostmi je ena od ključnih obvez v življenju mladega športnika, saj so napori in pričakovanja z vseh področij velika. Naša želja  pa je, da s svojim programom pozitivno vplivamo na njihov razvoj, tako v športni kot tudi akademski smeri.

V sodelovanju z Gimnazijo Moste in okoliškimi šolami (ŠC PET, Srednja zdravstvena šola, SUAŠ) smo oblikovali programe, ki so prilagojeni športnikom in njihovim potrebam. Tako je v šolskem letu 2016/2017 na Gimnaziji Moste nastal ti. prvi Slovanov razred, želja pa je, da se v projekt vključijo še druga Slovanova društva.

Kakšne novosti pa prinaša prihodnja sezona?

Vesel sem, da v sezono 2018/2019 vstopamo z dvojnim programom v vseh selekcijah od šole košarke do mladinskih ekip (dve tekmovalni ekipi npr.: U19 A in B). Kljub zavedanju, da je vzdrževanje 11 tekmovalnih selekcij izjemen finančni zalogaj smo se za ta korak odločili saj želimo, kljub krutosti tekmovalnega športa, vsem fantom ponuditi možnost tekmovalnega procesa do konca srednje šole. Zavedamo se, da zadovoljstvo otrok pomeni največ in s tem bo tudi naše delo dobilo veljavo. Moramo strmeti k povezovanju in druženju, saj bomo samo na tak način zgradili močno vez in s tem dvigovali ugled Slovana v širši družbi.